Terugbetaling Ziekenfonds en belastingen

Mutualiteit

De mutualiteit komt ook voor speelpleinwerking deels tegemoet in de betalingen. Het bedrag hangt af welke mutualiteit u lid bent:

Wat te doen?

 • Vraag een formulier aan via je mutualiteit of download het via hun site
 • Vul de gegevens van het kind of plak een klevertje van je mutualiteit
 • Laat de rest van het formulier invullen door de speelpleinwerking
 • Bezorg het formulier aan je mutualiteit

Fiscale aftrekbaarheid

Daarnaast kan je de kostprijs van de speelpleinwerking fiscaal aftrekken in je belastingen als je aan een aantal
voorwaarden voldoet. Om de kosten voor kinderopvang fiscaal af te trekken, moet je aan zes voorwaarden voldoen:

Hoeveel?
Je mag alle opvangkosten inbrengen, zowel voor hele of halve dagen, als voor overdag of ’s nachts. Voor het
aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is dat maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind.
Heb je een kind dat jonger is dan 3 jaar (op 1 januari van het aanslagjaar), dan zul je bij het invullen van je
belastingaangifte een keuze moeten maken:

 • Ofwel kies je voor de verhoging van de belastingvrije som voor dat kind. Voor het aanslagjaar 2015
  (inkomsten 2014) bedraagt die som 550 euro. Dat is een goede keuze als je bijvoorbeeld zelf voor de opvang
  van je kind zorgt of als de grootouders of een babysit daarvoor instaan. Het is ook een goede keuze als je
  geen beroepsinkomsten hebt of als de opvangkosten zo laag zijn dat de belastingvrije som je voordeliger
  uitkomt.
 • Ofwel breng je de uitgaven in voor de opvang van je kind.

Voorwaarden

 • Je kind moet jonger zijn dan 12 jaar. Je moet rekening houden met de leeftijd van het kind op het ogenblik
  van de opvang en niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar.
 • Je moet het kind fiscaal ten laste hebben.
 • Je moet beroepsinkomsten hebben (alle bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en andere
  vervangingsinkomens, winsten en baten).
 • Je moet de kosten aan welbepaalde instellingen of personen betaald hebben.
 • Je moet met de nodige documenten het bewijs leveren van de opvang en het betaalde bedrag.
 • Als het kind naar school gaat moet het gaan om kinderopvang buiten de normale schooluren, zoals voor- en
  naschoolse opvang, opvang tijdens de vakanties, weekends en schoolvrije dagen.