Werking 2020

Groepsverdeling

Kleuters (2014 – 2016)

De groep zal opgedeeld worden in de mini’s (Geboren in 2015-2016) en de kleuters (Geboren in 2014). Hierdoor hebben we de capaciteit van 40 mini’s en 40 kleuters met elk hun 10 animatoren. Zij zullen spelen op een nog nader bepaalde plaats (kleuterschool).

Jongste (2011 – 2013)

De leeftijdsgrenzen blijven hetzelfde met een maximum van 43 kinderen, met daarbij 7 leiding die dus samen een bubbel vormen van 50. Zij zullen spelen op de kleuterkouter (Julie Billiartplein).

Midden (2008 – 2010)

De leeftijdsgrenzen blijven hetzelfde met een maximum van 45 kinderen, met daarbij 5 animatoren. Deze zullen samen hun bubbel vormen en zij bevinden zich op de speelweide van de kouterschool. De ingang voor hen bevindt zich aan de grote parking van de kouter. Er zal een weg worden uitgestippeld door middel van dwanghekkens die leidt naar de kleine poort tussen de gebouwen.

Oudste (2005 – 2007)

De leeftijdsgrenzen blijven hetzelfde met een maximum van 45 kinderen, deze maxima zullen nooit overschreden kunnen worden, dus zal zeker geen problemen ondervinden. De ingang voor hen is de normale ingang tussen Sporthal ‘De Zeven’ en de Kouterkerk. Hierbij zal ook door middel van dwanghekkens geen mogelijkheid zijn om in het vaarwater te komen van de midden.

Praktisch

Onze startdag is op 6 juli en onze laatste werkingsdag zal op 31 juli plaatsvinden. De reden waarom we pas op 6 juli kunnen starten, heeft te maken met de maatregelen van de overheid uit. Deze reden wordt toegelicht in de paragraaf ‘Bubbel’.

Startuur

Om 13u zwaaien de poorten open op alle locaties. Doordat de bubbels bij aanvang gescheiden moet worden, zal u uw kind op de juiste locatie moeten afzetten. Leiding zal aanwezig zijn om 12u50, met materiaal, namenlijst, contacttraceboek, EHBO kit en thermometer. Bij het binnenkomen zal de temperatuur gemeten worden van het kind en de naam aangeduid worden op de namenlijst.

Einduur

Afhalen kinderen:

Mini’s: 17u25

Kleuters: 17u35

Jongste: 17u40

Midden: 17u45

Oudsten: 17u45 (gaan vaak alleen naar huis)

Bij het afhalen mogen ouders het terrein niet betreden en is een mondmasker sterk aangeraden. Ook het behouden van social distance van 1,5 meter hopen wij te mogen verwachten van jullie. Door verschillende afhaaltijdstippen is het mogelijk om groepsvorming van ouders te vermijden. Ook is er rekening gehouden met gezinnen met meerdere kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, door de tijdstippen op elkaar af te stemmen. U kind moet ook steeds op diezelfde startlocatie afgehaald worden. Bij het afhalen zal er steeds leiding op toezien dat de kinderen veilig worden opgehaald. De animatoren kunnen jullie, de ouders, er steeds op wijzen om afstand te bewaren. Gelieve hier respectvol mee om te gaan.

Hoofdbureau

Op de Kouterschool bevindt zich het hoofdbureau waar minstens 1 hoofdleiding aanwezig zal zijn tijdens de werkingsuren (van 13u tot 17u45). Dit bureau bevindt zich nog steeds in de refter van de kouterschool. Het betreden hiervan zal gebeuren vanaf de ingang aan de grote parking van de kouter. Een pad van dwanghekkens leidt naar het bureau. Het betreden hiervan gebeurt steeds met toestemming en het dragen van mondmasker. Dit is enkel toegankelijk voor dringende vragen. Voor andere vragen en inlichtingen kan u ons steeds telefonisch contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan.

Bubbel

Er wordt vanuit de overheid uitdrukkelijk gevraagd om geen jeugdactiviteiten te mengen. Indien u op woensdag terugkomt van vb. Scoutskamp, kan het kind op donderdag en vrijdag niet toegelaten worden op het speelplein. Dit omdat er dan vermenging is van verschillende bubbels. Één week staat voor één bubbel. Wij hopen dan ook op uw eerlijkheid en gezond verstand. Dit is dan ook de reden waarom onze werking dit jaar pas op 6 juli zal starten. De kinderen komen uit hun ‘schoolbubbel’, waardoor het vermenging van bubbels zou zijn indien we op woensdag onze speelpleinwerking starten.

Administratie

De begeleiders houden voor, tijdens en na de activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij. Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt, het contactlogboek. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na de zomerwerking? Dan gebruiken we deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting. Deze documenten zullen altijd op te vragen zijn bij de hoofdleiding, indien de situatie zich voordoet, en dit enkel door overheidsinstanties. Het contactlogboek zal minstens een maand na aflopen van de speelpleinwerking bijgehouden worden. Wij willen graag benadrukken dat als uw kind zich niet goed voelt of ziek is deze niet naar het speelplein te sturen. Dit kan zware gevolgen hebben en ervoor zorgen dat er 2 weken geen werking kan gegeven worden voor de eventueel besmette bubbel.

Inschrijvingen

De inschrijvingen dit jaar zullen volgens verschillende stappen gebeuren:
1. De registraties (=medische fiches en algemene info) gaan van start op 1 juli. Er zijn twee mogelijkheden om dit te doen. De eerste mogelijkheid is de online registratie. Deze zal te vinden zijn via onze website. Wij sporen jullie aan zoveel mogelijk online te werken, dit om de veiligheid van u en onze leiding te garanderen. De tweede mogelijkheid is dat er twee registratiedagen georganiseerd worden, dit op 1 juli (14u – 19u) en op 4 juli (10u – 18u). Dit voor de mensen die niet over een apparaat beschikken waarmee ze op het internet kunnen. Wanneer u naar een registratiedag komt, vragen we u om een masker te dragen en zo veel mogelijk alleen te komen. Ook het behouden van de fysieke afstand zal van u verwacht worden.

2. In tegenstelling tot andere jaren zullen er geen dagtickets of abonnementen verkrijgbaar zijn. We zullen dit jaar werken volgens een weeksysteem, aangezien één bubbel een volledige week hetzelfde moet blijven. Hierdoor gaan we tewerk gaan met een weekinschrijving, dit naast de registratie hierboven vermeld. De weekinschrijving zal gebeuren onder de vorm van een google docs en zal beschikbaar zijn op onze facebookpagina. U kan hierin kiezen welke weken uw kind zal komen, en ook de specifieke dagen aanduiden. Het is ook mogelijk om week per week te zien of uw kind zal komen. Indien u op deze manier te werk wil gaan, kan u uw kind elke zaterdag voor de nieuwe week inschrijven via dit google docs. Hou er rekening mee dat wij moeten werken met een VOL = VOL principe. Indien dit gebeurt, zal de inschrijving niet meer mogelijk zijn en kan uw kind die week niet komen spelen. Indien u deze inschrijving onmogelijk kan doen, omdat u niet beschikt over een middel waarmee je op het internet kan, dan kan je bij de registratiedagen ook deze inschrijving doen voor één of meerdere weken. Indien je nadien nog een extra week wilt inschrijven, dan kan je ons telefonisch bereiken en brengen wij zo de extra weekinschrijving in orde.

3. Indien u de weekinschrijving doorgelopen hebt, vragen wij u het weektarief te vermenigvuldigen met de weken die je hebt aangeduid en deze over te schrijven.

4. Stuur het betalingsbewijs door via mail naar info@pietieterken.be. Indien u niet in de mogelijkheid bent om het betaalbewijs te mailen, kan u dit uitprinten en ons bezorgen de eerstvolgende werkingsdag.

5. Wanneer wij dit ontvangen, sturen wij jou alle info omtrent deze zomer, zodat jullie volledig op de hoogte zijn van waar en wanneer we jullie verwachten. Hierbij zullen ook de maatregelen vermeld staan die van jullie worden verwacht. Indien het betaalbewijs op papier afgegeven werd, zullen wij een papieren versie voorzien met al deze info.

6. Uw kind is ingeschreven en wordt verwacht op alweer een fantastische speelzomer!

Pietietermunten/jetons

Dit jaar zullen er geen jetons verkrijgbaar zijn. Het weektarief is inclusief koekje en drankje voor alle groepen.

Hygiënische maatregelen

Alle maatregelen in verband met hygiëne zullen nauw nageleefd worden. Zo zal er steeds bij aanvang, voor vieruurtje, na vieruurtje en voor huiswaarts keren tijd gemaakt worden voor het wassen en ontsmetten van de handen. Daarnaast is het ook steeds mogelijk om na het niezen, hoesten, etc de handen te gaan wassen en ontsmetten. Het is dus van zelfsprekend dat zeep en alcoholgel voor handen zal zijn. Ook zal bij binnenkomen de temperatuur gemeten worden, via infrarood thermometers. Indien er bij uw kind een temperatuur gemeten wordt van 38° of meer, zal het kind de werking moeten verlaten. Dit is een voorzorgsmaatregel die jullie hopelijk zullen begrijpen.

Er is voor iedere bubbel een apart sanitair voorzien. Dit om de handen te wassen en het toilet te gebruiken om alweer menging van bubbels te voorkomen.

In de EHBO kit (die op elke locatie voorzien zal zijn) zullen ook handschoenen, mondmaskers en face shields aanwezig zijn. In geval van verwonding (door vallen etc), moeten beiden partijen een mondmasker dragen en handschoenen. Zo kan de veiligheid voor onze leiding, maar ook voor de kinderen gegarandeerd blijven. Indien er vermoeden is van een besmet kind of leiding, zal deze even naar een aparte ruimte worden gebracht, waarna we de ouders verder contacteren. Bij dringende gevallen zal ook een dokter gecontacteerd worden.

Samenwerkingen

Sportkampen

Zoals voordien al gemeld, is het afgeraden om bubbels te vermengen. Normaal hebben wij jaarlijks een samenwerking met de sportkampen van de gemeente Zele. Deze samenwerking zal dus deze zomer helaas niet kunnen doorgaan.

OKO

Ook de samenwerking met OKO is onmogelijk, wegens vermenging van bubbels.

Thuisblijven

Indien uw kind één, of meerdere, van onderstaande symptomen vertoond, vragen we u nadrukkelijk om uw kind thuis te laten. Na 5 dagen symptoomvrij, kan u uw kind terug inschrijven om bij ons te komen spelen! Indien er een familielid, lid van de thuisbubbel, corona heeft, vragen wij u uw kind gedurende 14 dagen in quarantaine te houden. Indien men na de quarantaine geen symptomen vertoont, kan u uw kind terug inschrijven om bij ons te komen spelen.

Symptomen

  • Koorts (meer dan 38°)
  • Hoesten
  • Kortademigheid
  • Diarree
  • Braken
  • Spierpijn
  • Keelpijn

Betaalmethodes

Om de verspreiding te voorkomen, raden wij aan om zoveel mogelijk contactloos te betalen en zo weinig mogelijk cash. Er zal via de bankapp (vb. Belfius mobile, KBC,…) betaald kunnen worden, maar ook overschrijving is toegestaan. Indien we bij aanvang van de werkingsweek deze overschrijving niet ontvangen hebben, kunnen we wel vragen om een betaalbewijs te tonen of door te sturen. Gelieve hier ook in mee te werken.

Er zullen instructiefilmpjes voorhanden komen via Facebook. Deze kunnen helpen bij het volbrengen van de inschrijvingen. We hopen dat deze informatie meer duidelijkheid schept en u uw kind opnieuw aan ons toevertrouwd om er weer een prachtige zomer van te maken. Indien u nog vragen heeft, mag u ons zeker contacteren.

Contactgegevens:

info@pietieterken.be

Lenka Schepens

0477/98.36.49

Jannick Vercauteren

0493/67.86.55

Eline Van Damme

0488/86.43.70

Wout Temmerman

0497/93.43.16